سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده ظریف لولوئی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
نیما دانش پور – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق –
جواد پشتان –

چکیده:

کنترل اتوماتیک نرخ رشد سلول در فرایند کشت سلولی یکی از مسایل مهم کنترل فرایند در چند سال اخیر می باشد. بیشترین کار انجام شده برای کنترل یک فرایند بیولوژیکی بر اساس کنترل بهینه حلقه باز بو ده است . در این مقاله روش کنترل ماتریس دینامیکی برای تنظیم سرعت رشد سلول فرایند بیولوژیکی بکار رفته است . این روش یکی از روشهای پرکاربرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل می باشد. مساله کنترل حلقه بسته با در نظر گرفتن محدودیت ها و جبران اغتشاش در فرایند بیولوژیکی م ورد توجه است . هم چنین برای بدست آوردن نتایج مطلوب در مساله تعقیب نقطه تنظیم از یک روش سیستماتیک برای تنظیم پارامترهای کنترل کننده استفاده شده است و نشان داده شده است که کنترل ماتریس دینامیکی در مساله تعقیب، حذف اغتشاش و مواجهه با محدودیت نسبت به دو کنتر لکنندهPID و GMCبه مراتب عملکرد مطلوبتری دارد.