سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سقایی – استادیار دکترای مهندسی صنایع
مهرانه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی اجتماعی

چکیده:

یکی از مباحث مهم واسا سی در مبحث اتوماسیون صنعتی ، مونیتورینگ می باشد . این مسئله به عنوان یکی از نیازهای اساسی صنایع، در جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مقاله به ارائه رو شی به منظور کشف سریع بروز خطا در فرایند و در نتیجه براورد زمان واقعی ایجاد اشکال می پردازیم.بدین منظور از نمودار کنترل امتیاز تجمعی جهت پایش فرایند استفاده کرده و سپس با بکارگیری روش براورد ماکسیمم درستنمایی به براورد نقطه تغییر در فرایند خواهیم پرداخت . نوع تغییر مشاهده شده در فرایند به شکل تغییر روند خطی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می د هد که روش ارائه شده به ازاء کلیه تغییرات در شیب نمودار براوردهای قابل قبولی ارائه می دهد. بکارگیری قابلیت های مهم نمودار کنترل امتیاز تجمعی یکی از مزیتهای این تحقیق به شمارمی رود.