سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیلین پریچهر دیزجی – کارشناس ارشد برق – الکترونیک مرکز تحقیقات مخابرات ایران – گروه سوئیچ
احمد صلاحی – استاد راهنما، مرکز تحقیقات مخابرات ایران – گروه سوئیچ

چکیده:

یکی از بخشهای مهم سیستم GSM ، مرکز سوئیچینگ موبایل یا MSC می باشد که خود مجموعه ای از چندین واحد مختلف است، به طوری که هر واحد بخشی از وظایف MSC را بر عهده دارد . اجزای درونی هر واحد می توانند با استفاده از پروتکل کنترلر HDLC با هم ارت باط داشته باشند ولی برای ارتباط واحدهای اصلی با هم، سرعت HDLC کافی نخواهد بود و به یک شبکه محلی با سرعت بالا نیاز است ( حداکثر سرعت HDLC مربوط به v.35 آن و ٢/٠٤ Mbps است ). طراحی این شبکه باید براساس ویژگیهای خاص MSC به عنوان یک سیستم مخابراتی انجام شود . به این ترتیب به شبکه ای نیاز داریم که دادههای ارسالی را با کمترین تأخیر و بدون هیچگونه خطایی به مقصد برساند . در این مقاله پس از بررسی ویژگی های شبکهMSC، شبکه ای طراحی می شود که با نیازهای سیستم مخابراتی MSC مطابقت داشته باشد و سپس پارامترهایی مثل نرخانتقال دادهها، نرخ دادههای گم شده و میزان تأخیر در آن اندازهگیری میشود