سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف الهی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
حمیدرضا گلگون – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طراحی و ساخت دال‏های تخت, در نظر گرفتن بازشوها به دلایل عبور لوله‏های تاسیساتی, داکتهای تهویه, گرمایشهای هواساز و داکتهای الکتریکی اجتناب ناپذیر میباشد. در مورد اثر بازشوها در کاهش مقاومت و تاثیر آن در تغییر شکل دالها, تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته است که این آزمایشها به دلایل اقتصادی از محدودیت هائی برخوردار میباشند. در این تحقیق جهت تعمیم دادن اثر بازشو (شکل و فاصله بازشو از ستون) سوراخهائی با ابعاد مختلف که در فاصله‏های متفاوتی از بر ستون قرار گرفته‏اند به کمک نرم افزار ANSYS مورد آنالیز قرار گرفته است. همچنین این آنالیزها با نتایج آزمایشگاهی که توسط برخی محققین کار شده, مورد مقایسه قرار گرفته است. تا با بررسی این نتایج و در صورت تطابق نتایج آزمایشگاهی با آنالیزهای انجام گرفته بتوان به یک سری نتایج کلی دست یافت