سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی یار کیانی – دانشجوی رشته مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شریف دانشکده انرژی
مهرداد بروشکی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده انرژی

چکیده:

مطالعات انجام شده در این تحقیق بر روی قلب راکتور نیروگاه بوشهر بوده است . در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چیدمان سوخت های شامل ماده جاذب در قلب استفاده شده است . تابع هدف در این بهینه سازی به نحوی تعریف شده که در نهایت ضمن برآورده سازی پارامترهای نوترونیک ، P پارامتر نرمالیزه شده است که معیاری جهت نشان r r کاهش پیک توان شعاعی ) ) P در قلب را داشته باشیم . دادن نحوه توزیع توان در قلب است . افزایش این پارامتر با توجه به میزان حساسیت تجهیزات هسته ای که با سیستمهای فضایی برابری می کند ، فوق العاده خطرناک بوده و اگر کنترل نگردد باعث ذوب قلب راکتور و در پی آن پخش مواد رادیواکتیو در محیط خواهد شد . مقایسه طرح چیدمان بهینه به دست آمده از این روش با چیدمان قلب مرجع که توسط شرکت روسی ارائه شده ، نشان دهنده کاهش این پارامتر (Pr)بهمیزان ۱۰ درصد است . این کاهش به میزان قابل توجهی هاشیه ایمنی و در نتیجه قابلیت اطمینان این بخش از سیستم را افزایش می دهد .