سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک راهنورد – کار شناسی ارشد مدیریت تکنولوژی(واحد علوم و تحقیقات)،کارشناس متروتهرا

چکیده:

استفاده از فناوری نوین در مدیریت شهری مقوله مهمی است که از ابعاد گوناگون مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جای بحث و بررسی دارد . گستردگی و پیچیدگی سازمانهای مربوط به مدیریت شهری و حجم وسیعی از وظایف متعددی که بر دوش این ساختار نهاده شده است. مستلزم بازنگری و اعمال مهندسی اصلاحات در ساختار سازمانی مدیریت شهری است. مدیریت شهری امروز سخت نیازمند فن آوریهای جدید و شناخت میزان تأثیرگذاری هر یک از مقوله های تکنولوژی در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری است . ضروری ا ست مدیران از طریق بکارگیری و استفاده مناسب از متخصصان و ابزارهای تخصصی لازم، امکان استفاده از این فناوریهای نوین را فراهم آورند که در این مقاله نیز سعی شده بر پاره از تکنولوژیهای نوین که در مدیریت شهرها مورد استفاده قرار می گیرد اشاره و نحوه کار بری آنها را بیان گردد.