سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی صنیعی منفرد –
کیانوش روایی – کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو دیزل

چکیده:

منشا اصلی عدم قطعیت در زنجیره تامین پیش بینی تقاضا است و موفقیت برنامه ریزی و مدیریت در زنجیره بستگی به کارامدی روش های پیش بینی دار د. تکنیک های سنت ی پیش بین ی, مرسوم در اد بیاتکنترل موجود ی, ظرفیت ساختاری لازم را برای مدل کرد ن پیش بینی در زنجیره با توجه به پیچید گى مضاعف أن ندارن د. ما در این مقاله پیش بینی تقاضای اتوبوس شهری و بین شهری در ایران را با استفاده از تکنیک جدید شبک ه های عصبی مصنوع ی بررسی و کارایی آن ر ا در مقابل تکنیک های کلاسیک نشان می دهیم ۱