سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرزو گودرزی – کمربند سبز شش سیگما
سیدعبدالرضا عظیمی – مسئول تیم پروژه
محمدصادق فروغی بزرگ – مدیر پروژه

چکیده:

یکی از ابزارهای بهبود کیفیت و حل مسئله در خدمات و صنایع، متدولوژی شش سیگما اس ت . در این راستا شرکت ساپکو اقدام به تعریف و اجرای بیش از ۳۰ پروژه شش سیگما در سال ۸۳ نمود. مقاله ای که در ادامه آمده شرح یکی از بهبود فرایند صدور اسناد انبار در شرکت ساپکو برای مواد و قطعاتی » بهترین و سودآورترین این پروژ ه ها تحت عنوان است. « که از انبارهای ایران خودرو تحویل سازندگان می گردد هدف این پروژه کاهش متوسط زمان سالانه صدور سند از ۵۸ روز به ۱۰ روز با صرفه جویی مالی بالغ ب ر ۴۰ میلیارد ریال در سال ۸۳ بود. که با اجرای آن نه تنها به هدف رسید بلکه فراتر نیز رفت. قصد داریم در این مقاله رویکرد شش سیگما را جهت اجرای پروژه مذکو ر که یک فرایند خدماتی است، ارائه نماییم.