سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین غضنفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا – دانشگاه اصفهان

چکیده:

مناطق خشک ۱/۳ وسعت خشکیهای کره زمین را در بر گرفتهکه علل و عوامل طبیعی موجد آن است. کشور ایران در کمربند بیابانی جهان قرار گرفته و لذا بخش وسیعی از کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک پوشانده که عوامل طبیعی و دخالت انسان این پدیده را تشدید کرده است. اثر عوامل طبیعی را می توان در اقلیم، عرض جغرافیایی، توپوگرافی دانست و لذا برای کاهش اثرات طبیعی دخالت اندیشمندانه انسان ضرورت ویژه ای دارد.
شهرستان سیرجان در جنوب غرب استان کرمان مسایل و مشکلات فراوانی در ارتباط با بیابان زایی دارد. در این مقاله موقعیت جغرافیایی ایران و علل گسترش بیابان، علل و عوامل تخریب، موقعیت جغرافیایی سیرجان و بیابان زایی در این منطقه، لزوم بیابان زدایی با توجه به شرایط ویژه ارتباطی و اقتصادی و اثرات زیست محیطی بیابان زایی بر شهر سیرجان مورد بررسی قرار خواهیم داد.