سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن قاسمیان – گروه مهندسی پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین حق پناه – گروه مهندسی پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آزمایش‌های فیزیولوژی و روان بینایی نشان می دهد که سیستم بینایی انسان تشخیص اشیا را ابتدا بر اساس تشخیص لبه ها انجام می دهد. این سیستم که به عنوان یک پردازشگر و تحلیل گر بهینه تصاویر مطرح است، ویژگی هایی مانند رنگ و بافت را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد.در این مقاله سعی شده، بر اساس سیستم بینایی انسان یک مدل ریاضی برای استخراج ویژگی های مهم تصویر ارائه گردد. آنچه تا کنون از عملکرد شبکیه در سطوح اولیه فرایند بینایی انسان کشف شده، حاوی نکات جالب توجهی است که می تواند الهام بخش استخراج ویژگی های تصویر در سیستم های هوشمند بینا و سیستم های انتقال اطلاعات تصویری باشد. مهمترین اصل در فرایند استخراج لبه توسط چشم، پیروی از قانون مقیاس متغیر است. بنابراین قانون، بیان تصویر به وسیله لبه ها در مقیاس های مختلف با استفاده از عملگرهای DOG می باشد. با استفاده از این روش لبه های مهم مربوط به ساختارهای اصلی تصویر، از لبه های جزئی و کاذب جدا گردیده، و به عنوان اطلاعات تصویری ذخیره می گردد. به این ترتیب ضمن فشرده سازی تصویر، بیان ساده تر اما کامل از یک تصویر حاصل می شود. در انتها نتایج بازسازی یک تصویر مدل با استفاده از این ویژگی ها ارائه گردیده است.