سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر شفیعی – گروه آمار دانشگاه بیرجند
غلامرضا محتشمی برزادران – گروه آمار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله ضمن بیان تعریفی از خانواده نمایی با پارامتر θ به صورت یک خانواده نمایی با پارامتر طبیعی n (در بسیاری از خانواده توزیع‌ها n به صورت تابعی یک به یک از θ می‌باشد) عنوان می‌شود که اگر X1, X2, …, Xn نمونه‌ای تصادفی از یک خانواده نمایی k پارامتری با پارامتر طبیعی n باشند و Tn آماره بسنده کامل در این خانواده باشد و In ماتریس اطلاع بوده و داشته باشیم: E(Tn)=μn آنگاه (فرمول در متن اصلی میباشد) که سازگاری Tn از آن نتیجه می‌شود.
همچنین با بیان قضیه حد مرکزی و روش دلتا در حالت یک متغیره در اثبات از آنها استفاده خواهد شد.