سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم همتی – بخش بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ایران – تهران – خیابان ١٢ فروردین
نوشین داودی – بخش بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ایران – تهران – خیابان ١٢ فروردین
فریدون مهبودی – بخش بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ایران – تهران – خیابان ١٢ فروردین
احمد عادلی – بخش بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ایران – تهران – خیابان ١٢ فروردین

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون در زمینه تولید پروتئینهای نوترکیب برای مقاصد درمانی و تشخیصی لازم است که از روشهای مقرون به صرفه ای که بازده تولید بیشتری دارند استفاده گردد. سیستمهای متنوعی جهت بیان پروتئین نوترکیب در حال حاضر وجود دارد که علی رغم تنوع آنها هیچیک از آنها بطور گسترده مورد استفاده نمی باشد. یکی از روشهای جدید در تولید پروتئین نوترکیب استفاده از ارگانیسم های یوکاریوتی میباشد. ارگانیسم مورد استفاده انگل لیشمانیا نارنتولویی (Leishmania tarentolae) است که از مارمولک به دست آمده و غیر بیماری زا می باشد. با توجه به اینکه این ارگانیسم یوکاریوتی توانایی تغییرات پس از ترجمه پروتئین را دارد، میتوان پروتئین های انسانی را در آن تولید کرد. در این مطالعه ژن اینترفرون گامای انسانی (cDNA) در جایگاه ۱۸srRNA ژنوم لیشمانیا از طریق نوترکیبی هومولوگ (Homologous recombination) قرار داده شده است و بیان و فعالیت بیولوزیکی آن مورد مطالعه است.