سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدمهدی مبینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مسئله زمانبندی پروژه عبارت است از تخصیص زمان آغاز فعالیت های یک پروژه برای رسیدن به یک هدف معین . این هدف ممکن است مربوط به جنبه های مالی، زمانی، کیفی و یا دیگر جنبه های پروژه باشد . هنگامیکه جنبه های مالی پروژه مدنظر قرار داده شوند، یکی از بهترین معیارهای ارزیابی زمانبندی، ارزیابی ارزش خالص فعلی پروژه است . در مواردیکه در پروژه ها با جریان های نقدی سنگین در مدت زمان قابل توجه روبرو هستیم، ارزش خالص فعلی پروژه اهمیت بیشتری پیدا می کند . در این مقاله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع با هدف حداکثر کردن ارزش خالص فعلی پروژه، مدنظر قرار گرفته است . مدل ریاضی مسئله ارائه شده و فرضیات آن شرح داده شده است . از آنجا که این مسئله یک مسئله دشوار است، از الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید برای بدست آوردن جوابهای قابل قبول در مدت زمان معقول استفاده شده است .