سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرالله کلانتری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کشاورزی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی جلالوند – گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی تبادلات آب در یک محدوده معین که بر اصل بقای ماده درچرخه آب تاکید دارد، بیلان نامیده میشود. طبق این تعریف کلیه آب هایی که در یک زمان معین وارد یک محدوده خاص میگردد، مصرف میشود، ذخیره می گردد ویا به صورت مختلف ازمحدوده خارج میشود، یکی ازاهداف مطالعات هیدرولوژی دشت ها، ارزیابی کمی منابع آب می باشد. برآورد پتانسیل کمی، زمانی مورد توجه قرار می گیرد که در اثر خشکسالی و یا برداشت بیش از حد مجاز از سفره ابدار، نوعیعدم تعادل بین ورودی های وخروجی های منطقه به وجود آید ومنجر به خشک شدن چاه ها و یا افزایشهزینه پمپاژ بهره برداری شود. همچنین توسعه شبکه های آبیاری باعث بالاآمدن وشوری منابع آب شود. ولی با اگاهی از بیلان آب منطقه می توان مدیریت مناسبی را برای استحصال و تامین آب اعمالنمود. دشت بهبهان یکی از دشت هایی است که به علت وجود م.نابع مدیریتی مناسبی را برای استحصال و تامین آب اعمال نمود. دشت بهبهان یکی ازدشت هایی است که به علت وجود منابع آب مختلف از قبیل، تنوع سفره های ابدار کارستی، سفره های ابدار ابرفتی، چاه های عمیق و کم عمق فراوان، چشمه ها، رودخانه دائمی مارون ، شبکه های آبیاری و زهکشی گسترده، سد مخزنی مارون و … اهمیت مدیریت منابع آب را در این دشت دو چندان کرده است. دراین تحقیق به بررسی بیلان و هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان پرداخته شده است.