سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – ساری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فرشیده حبیبی – ساری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
آذین زاهدی – ساری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

ماهی ودیگر آبزیان دریایی نقش عمده ای را در تأمین پروتئین جوامع انسانی ایفا می کند . اهمیت ارتباط رژیم غذایی حاوی ماهی و دیگر آبزیان با مقدار تری گلیسیرید (tg) ،کلسترول (cho) و بیماریهای قلبی عروقی به ویژه تصلب شرائین ( آرترواسکلروزیس ) مشخص و تأیید گردیده است، به طوریکه در جوامع صنعتی به نسبت ۱ به ۳ و در آمریکا ۲ به ۳ مرگ و میر های طبیعی ناشی از تجمع کلسترول، انسداد عروق و به دنبال آن حمله های قلبی عروقی و مغزی بروز پیدا می کند ولی در جوامعی که ماهی مصرف می کنند این حالت کمتر دیده می شود . مصرف ماهی و دیگر آبزیان و آب دریا برخی بیماریهای انگلی و باکتریایی را به انسان منتقل می نماید . گروهی از مردم که ماهی غیر بهداشتی مصرف می کنند، اکواریو میست ها، غواص ها، کارگرانی را که در کارخانه های عمل آوری کار می کنند، صیاد ها، آنهایی را که در عرشه کشتی کار می کنند و یا با آب در تماس هستند در این گروه قرار می گیرند . از بیماریهای انگلی ۱۸ گونه شامل ۸ گونه از کرمهای برگی شکل Trematodes ، ۴ گونه از کرمهای نواری شکل (Cestodes )5 گونه از کرمهای لوله ای شکل (Nematodes) و۱گونه از خار برسرانوAcanthocephal)دربین بیماریهای باکتریایی ۳۴ گونه که مهمترین آنها زخمهای جلدی ناشی از سل جلدی ( مایکو باکتریوم مارینوم ) ، استر پتو کوکوس اینیی، اریزیپلوتریکس، بورک هولدریا، شوانلا و آئروموناس هیدروفیلا می باشد را می توان نام برد .