سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
مریم قیاسی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فرشیده حبیبی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
محمد بینایی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

کفال ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر در برخی از سالهای بهره برداری نیمی از میزان صید را به خود اختصاص می دهند و به جهت نوع غذای مصرفی(دتریت ها یا بقایای گیاهان و جانوران) که می تواند با آلاینده هایی مثل سموم نباتی، هیدروکربورهای نفتی، فلزات سنگین و پروتئین های سمی همراه باشد بیشتر در معرض آلودگی ها و عوامل بیناری زا قرار می گیرند بطوریکه در سالهای اخیر با بادکردگی شکم یا اتساع محوطه بطنی Distention of abdominal همراه بودند. در این رابطه در یک بررسی از زمستان ۱۳۸۳ تا اواخر تابستان ۱۳۸۳ در دو گشت تحقیقاتی با شناور گیلاناز ۴۹ ایستگاه در حوزه جنوبی دریای خزر از آستارا با مشخصات جغرافییی ۳۸ درجه و ۱۹ دقیقه (عرض) و ۵۷ درجه و ۴۸ دقیقه طول تا بندرترکمن با مشخصات جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۱دقیقه عرض) و ۵۳ درجه و ۴۱ دقیقه (طول) بروش ترال بترتیب دو فصل زمستان و تابستان ۷۴۶ و ۳۰۲۵ عدد کفال اوراتوس Liza auratus صید گردید بطوریکه ۴۱ و ۶۵ درصد ماهیان صید شده در فصول مذکور با اتساع محوطه بطنی همراه بودند و در دو فصل مورد مطالعه ۱۸۹۲ و ۱۷۹۹۲ عدد کفال سالیتس Liza saliens صید گردید که بترتیب ۵۳ و۹۲ درصد از ماهیان صید شده با اتساع محوطه بطنی همراه بودند. اختلاف درصد آلودگی در دو فصل و در دو نوع کفال مورد بررسی شدید معنی دار بود. K2 P < 0.005 بر اساس بررسی های انجام شده بر روی آنالیز رسوبات، آب دریا، دتریت ها، آزمایشات باکتری شناسی و انگل شناسی و آزمایشات هما تولوژی (لکوپنی شدید) بنظر می رسد در بین عوامل اتیولوژیک بیماری نوظهور کفال ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر ویروسVNN و یا VER عامل اصلی این بیماری باشد. این بیماری در لیست بیماری های OIE قرار دارد و می تواند برای برخی از ذخایر آبزیان دریای خزر تهدید کننده باشد.