سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عاطفه اسماعیل نژاد – دانشجوی سال پنجم دکتری عمومی دامپزشکی
داریوش شیرانی – استادیار بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدسعید احراری خوافی – دانشجوی دکتری تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

چکیده:

امروزه حیوانات خانگی جا یگاه و یژه ای را در زندگی انسان ها به خصوص در کشور ها ی توسعه یافته به خود اختصاص داده اند . این روند در کشور ها ی در حال توسعه مانند کشو رما نیز در حال گسترش است . از میان این حیوانات، بیشترین تعداد و شناخته شده ترین آنها سگ می باشد . به علت رابطه عاطفی نزد یکی که حیوانات خانگی و بخصوص سگ ها توانسته اند با انسان برقرار کنند، تماس فیزیکی آنها با انسان ها بسیار نزد یک و متداول گرد یده است . بعضی از صاحبان حیوانات خانگی به عنوان عضوی از خانواده به حیوان خود نگاه می کنند، با ا ین حال حیوانات خانگی در تماس با محیط بیرون یا حیوانات د یگر می توانند زمینه انتقال بیماری ها ی زئونوز را فراهم سازند . سگ ها مستعد ابتلا به گروه بزرگی از بیماری ها ی زئونوز خطرناک هستند، بیماری ها یی که گاه بدون علامتی خاص سگ را مبتلا می کند . تماس طولانی مدت سگ با انس ان نیز استعداد انتقال را افزا یش می دهد که با افزا یش اطلاعات صاحبان دام ها خطر ابتلا به این بیماری ها می تواند برای انسان بدون مشکل خاصی برطرف گردد . در مقاله به ۱۷ مورد از بیماری های زئونوز انگلی و قارچی که می تواند بوسیله سگ به انسان منتقل شود اشاره خواهد شد و عوامل، علائم بالینی، پیشگیری و درمان شایعترین آنها از جمله : لیشمانیازیس، توکسوکار یازیس، تر یپانوزومیازیس، بیماری کرم قلب مهاجرلارو احشا یی، سارکوپتوسیس و … به اجمال مورد بحث قرار خواهد گرفت .