سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

اصغر مسافررحمتی – کارشناس ارشد مالی (بیمه الکترونیکی) در پروژه مطالعه امکانسنجی تجارت ا

چکیده:

آثار فزاینده پدیده های نوینی نظیر استفاده از اینترنت بر جوامع بشری، از جمله در راه اندازی و کاربرد تجارت الکترونیکی، آنچنان عمیق و گسترده است که اختراع چاپ بر آن رشک می برد و بیمه الکترونیکی، بعنوان زیر شاخه ای از شاخه هایتجارت الکترونیکی از پدیده هایی است که در دنیای پیشرفته حاضر، تاکنون صرفه های کلانی را ازکاربرد آن نصیب خود نموده است. این در حالی است که ما در راه فهم کم و کیف و برنامه ریزی برای راه اندازی آن قرار دادیم.
گزارش حاضر مختصری است از موارد و مسائلی که در بررسی، شناخت، برنامه ریزی و راه اندازی بیمه الکترونیکی دخالت دارند و می توانند پیاده سازی آن را در کشور تسریع و یا در بر پائی پایه های لازم برای راه اندازی آن موثر باشند. تحلیل مسائل مبتلا به صنعت بیمه ایران به ما فرصت می دهد تا در برخورد با این نیاز امروزین جامعهایرانی به آثار، عوامل و ضرورتهای کار، در یک فرصت مطالعاتی پیش آمده برای راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور، توجه و نتایج آن را در فر راه حرکات آتی خود قرار دهیم. به امید کاربردی بودن وسودمندی آن.