سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شمیزی – امور تحقیق و توسعه شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران ۱۳۷۹

چکیده:

از آنجایی که مرز دقیقی مابین تعریف تفکر و تحلیل تصویر نمی توان قائل شد لذا تا تعریف دقیقی از تفکر و تجسم نداشته باشیم مفهوم تحلیل تصویر نیز گنگ خواهد بود لذا در این مقاله سیستم جدیدی در هوش مصنوعی و بینایی ارائه می شود که بطور خودکار قادر به ساخت مفاهیم از اطلاعات ورودی است و برای پروسس اطلاعات اقدام به خلق گزاره ها می کند قابلیت معنادهی این سیستم به یک داده برمبنای سودمندی آن است زیرا آن معنا مورد استفاده سیستم برای نیل به اهدافی می باشد که بعنوان وظایفی از طرف طراح نهادینه گشته است این تئوری با الهام از فلسفه پراگماتیسم و علل اربعه ارسطو تدوین گردیده است و نویسنده در حال حاضر ربوتی ساخته که بر آن اساس کار می کند این سیستم قادر به شناخت عواملی است که مانع کارش می شوند و برای رفع موانع قادر به خلق عملیات تازه ای می باشد. این کا رنه ا زراه سعی و خطا بلکه با تکیه بر گزاره های شهودی است که خودش از روابط حاکم در محیط استخراج و در خود ایجاد نموده ایجاد گزاره های شهودی توسط سیستم از مطالعه مشاهدات گذشته عملی میگردد و بدین ترتیب عوامل موثر درهدف از خلال مشاهدات آشکارسازی و انتخاب می گردند.