سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین زمانی – دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آینده سازان جامعه بایستی برخوردار از لیاقتهای لازم بمنظور پاسخگویی به نیازهای آتی باشند از جمله لیاقتهای مورد تأکید در دهه های اخیر داشتن روحیۀ آینده نگری است. تدبیر امور بویژه امور مدیریتی و حتی شخصی وابسته به قدرت آینده نگری شخص بوده، و این امر موفقیت مدیران و رهبران را تضمین می کند با توجه به اهمیت این خصیصه ضرورت دارد که مؤسسات اموزشی در پرورش بعد آینده نگری و توسعه دیدگاه جوانان نسبت به این مهم اقدامات بایسته ای را معمول دارند. آزمون آینده نگری که توسط پاتون (۱۹۸۶) معرفی شده است به فارسی برگردانده شده و روایی و پایانی آن مورد تأیید قرار گرفت. از این آزمون برای سنجش میزان و قدرت اینده نگری دانشجویان استفاده و ضمن تشریح ویژگیهای فرد آینده نگر چگونگی تقویت این ویژگی ها به دانشجویان آموزش داده می شود. در این تحقیق تعداد ۱۷۳ دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز آزمون اینده نگری را تکمیل و با برنامه SPSS/WIN مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که میانگین توان آینده نگری دانشجویان متوسط است. با افزایش سن برخی از ویژگیهای اینده نگری کاهش و برخی ارتقاء می یابد. و بین دختران و پسران دانشجو در تعدادی از ویژگیهای آینده نگری تفاوت معنی داری وجود دارد در پایان مقاله توصیه شده است که با تحلیل ۱۵ ویژگی آینده نگری برای دانشجویان می توان آنان را به خودشناسی و مسیر تقویت ابعاد آینده نگری رهنمون ساخت