سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا عربی –
بهاءالدین حمدی –

چکیده:

نهشته های پرمین – تریاسیک که در برش زال ماده ۱۰۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان جلفا (شمال غرب ایران ) برونزد دارد یکی از کامل‌ترین برش‌های رسوبی مرز پرمین – تریاس را نشان می‌دهد. لایه‌های مرزی در این دو سیستم زمین‌شناسی به طور کامل توصیف شده است. در این نوشتار زون های متعددی تشخیص داده شده کنودونتی از لایه‌های بالایی پرمین پسین تاتریاس پیشین منطقه با زون بندی های کنودونتی استاندارد جهانی مقایسه و تطبیق داده شده است. در این باره شهرک‌های موردی قرمز همراه با مایه‌های قرمزرنگ لایه‌های دوراشامین ( چنگسینگین ) به دیرینگی پرمین پسین در زیر واحد سنگ‌ تا ۱۸ ماهگی با سنگ آهک صفحه نازک لایه تریاس پیش قرار دارد. هیچ‌گونه نا پیوستگی بین سازنده‌ای یا درون سازند که نمایانگر یک نبود gap در رسوب‌گذاری باشد وجود ندارد . شماری از عناصر کنودونتی پرمین پسین همانند : clarkina deflecta ؛ clarkina changxingensis ؛ clarkina subcarinata از برش مذکور تشخیص داده شده است و طرفی آغازی طریق لایه‌های تریاس با ظهور کنودونت های : isarcicella isarcica ؛ hindeodus parvus و شمار دیگری از این عناصر کنودونتها مشخص شده است این بیوزن کنودونتی مطابق است با بیوزن استاندارد typicalis-isarcica biozone . 40 . چنین عناصر کنودونتی به دست آمده از این برش نمایانگر آن است که تغییر فونای جانوری در مرز پرمین – تریاس تدریجی بوده لذا مرز پرمین -تریاس در منطقه مورد مطالعه پیوسته تشخیص داده شده است. با توجه به موقعیت تکاملی فرم‌های کنودونتی در این برش مرز بین پرمین – تریاس بین لایه‌های شماره ۸۵ و ۸۸ تعیین شده است.