سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سامره عبدالعلی پور – دانشگاه تهران ، پردیس علوم ، دانشکده زمین شناسی
بهروز درویش زاده – دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشکده علوم پایه ، گروه زمین شناسی

چکیده:

به منظور انجام مطالعات بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی در نواحی شمالی البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک ، برش چینه شناسی جوربند انتخاب شد . ازاین برش تعداد ٩١ نمونه برداشت گردید که بصورت شسته شده و مقاطع نازک مورد مطالعه قرار گرفت و سپس ۵ بیوزون معرفی شد که مطابق با بیوزونهای استاندارد جهانی در مدیترانه و حوزه تتیس می باشند. بیوزون ۱) Globotruncanita elevata interval zone 2)Globotruncana ventricosa interval zoneو ۳) Globotruncanita calcarata total range zoneبه ترتیب مشخص کننده کامپانین پیشین ، میانی و پسین هستند و بیوزون ۴) Globotruncana aegyptiaca interval zone و ۵)Gansserina gansseri interval zoneبه ترتیب متعلق به ماستریشتین پیشین و پسین میباشند.