سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کبری میربیک سبزواری – کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شهیدا – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدحسین شهسواری – مدرس گروه زمین شناسی
قادر سعادتی – کارشناس ژئوتکنیک

چکیده:

دراین تحقیق مطالعات بیواستراتیگرافی برروی سازند تاربور در دو مقطع چینه شناسی در زاگرس چین خورده صورت گرفته است که شامل مقاطع تنگ شبیخون در شمال باختر خرم آباد و چم سنگر در جنوب خاور خرم اباد است. براساس مطالعات میکروسکوپی برروی مقاطع نازک ۱۴ جنس و ۲۴ گونه از میکروفسیل های منطقه و همچنین ۵ جنس از رودیستها شناسایی گردید میکروفاسیس های مشاهده شده در مقاطع چینه شناسی یاد شده شامل مادستون، وکستون، پکستون و گرینستون است مطالعات موید این مطلب است که سازند تاربور حاصل رسوبگذاری در محیط لاگون و مجاور سد است.