سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مریم السادات قیامی اصفهانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند گورپی درناحیه جنوب سبزه کوه منجر به شناسایی چهار بیوزون شد. این بیوزنها از قلمرو تتیس گزارش شده اند.
بیوزن های (Globotruncana ventricosa zone) II , (Globotruncantia elevate zone) I ، (Globotruncantia calcarata zone)III به ترتیب نشان دهنده کامپانین زیرین، میانی و بالایی هستند. بیوزون (Globotruncanita stuarti zone) سن مائس تریشتین زیرین را پیشنهاد می نماید. در زمان مائس تریشتین میانی از عمق حوضه رسوبی کاسته شده بطوریکه فرامینیفرهای پلانکتونیک شاخص آبهای عمقتر که وجود آنها در بیوزوناسیون حیاتی می باشد ناپدید و یا کمیاب شده اند. در زما ن مائس تریشین بالایی نیز با کم عمقتر شدن حوضه رسوبی سازند تار بور به تدریج جایگزین سازند گورپیمی شود.