سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
فاطمه بختیاری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

بررسی و مطالعه نهشته هایسازند قم در شمال غرب ساوه و برداشت ۱۳۲ نمونه از دو برش چینه شناسی منجر به شناسایی ۲۶ جنس و ۳۱ گونه از فرامینیفرهای بنتیک گردید که با توجه به تجمع این میکروفسیلها، سن قابل پیش بینی برای دو برش فوق انتهای آکی تانین پسین -بوردیگالین پیشین (late Late. Aquitanian Bourdigalian) می باشد.