سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – دانشگاه تربیت معلم – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
فرزاد پورصالحی – دانشگاه تربیت معلم – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

مطالعه نهشته های سازند قم در ۲۴ کیلومتری شمال غرب سمنان (برش چینه شناسی شمال غرب افتر) نشانگر آن است که سازند قم به طور هم شیب در زیر سازندقرمز فوقانی و بر روی سازند قرمز تحتانی قرارگرفته است. سازند قم از سنگ آهک ماسه ای ، شیل ، مارن و ژیپس و با ضخامت ۴۸۵ متر تشکیل شده است. بررسی و مطالعه فرامینیفرهای بنتونیک موجود در ۱۱۱ نمونه برداشت شده از برش افتر منجر به شناسایی ۳۳ جنس و ۴۲ گونه متعلق به ۲۲ خانواده از فرامینیفرها شد. با توجه به فرامینیفرهای شاخص شناسایی شده به ویژه گونه هایی نظیر در برش مورد مطالعه، سن farsensis , Elphidum sp. 14 surdica , Peneroplis Borelis melo نهشته های سازند قم احتمالا اکیتانین پسین – بردیگالین است.