سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهرامی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
مهدی یزدی – دکتری چینه و فسیل شناسی
حسین ترابی دستگردویی – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

برش مورد مطالعه (اسدآباد) در ناحیه رامشه ۳۵ کیلومتری جنوب شرق شهرضا در جنوب غرب ایران مرکزی واقع است. این منطقه بخشی از کمربند شهرضا – آباده – همبست بوده و بین کمربندم تامورفیکاقلید و فرورفتگی گاوخونی قرار دارد. نهشته های مورد بررسی ۶۲۰ متر ضخامت داشته که ۳۱۵ متر آن مشتمل بر آهک های میکریتی تیره تا خاکستری همراه با میان لایه های دولومیتی و تناوبی از شیل ورقه ای نازک تا متوسط لایه که با مطالعه فونای کنودونتی بیوزو ن های زیر دراین بخش شناسایی گردید.