سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عرب – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه حسینی پور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توالی کرتاسه بالایی در کوه بادامویه مقطع نسبتا کاملی از رسوبات کرتاسه را به نمایش میگذارند. نهشته های سنومانین – سنونین در ناحیه بین غرب اختیار آباد تا چشمه گز بیرون زدگی دارند. این نهشته ها از نظر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گرفته و مرز بین آشکوب ها نیز مشخصگردیده است.