سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

افسانه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرو ه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه ی طزره شاهرود، به منظور شناسایی فسیلهای گیاهی منطقه ، مورد مطالعه قرار گرفت. حاصل این مطالعه شناسایی ۲۱ جنس و گونه فسیل گیاهی می باشد. این فسیلها از نظر بیواستراتیگرافی سن رسین تا ژوراسیک میانی (باژوسین-باتونین ) را برای منطقه پیشنهاد می کنند، و از لحاظ پالئواکولوژی مبین یک آب و هوای گرم و مرطوب نزدیک به Subtropical در منطقه مورد مطالعه هستند.