سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهین رامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهره جابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم دریسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نهشته های آلبین بالایی- سنومانین زیرین در برش براریگ (جنوب غرب کوهبانان)، متشکل از ۲ واحد لیتولوژیکی، به صورت تناوب مارن و آ]ک می باشد. مطالعه دیرینه شناسی از سنگ آهک ها منجر به شناسایی ۲۷ جنس و گونه از فرامینیفرهای بنتیک این برش گردید. با توجه به تنوع مجموعه فرامینیفرهای بنتیک و همچنین پایین بودن نسبت درصد فرامینیفرهای پلانکتونیک به انواع بنتیک محیط رسوبگذاری در زمان مربوطه اکسیژن دار، کم عمق و فاقد تنش در نظر گرفته شده است.