سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته جوکار کاشی – گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی
جمشید فولادی – گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی
منصور بیات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ترکیبات آروماتیک طبیعی به ویژه از نوع اترهای روغنی در صنعت طعم دهنده ها و خوشبو کننده ها به عنوان ترکیبات پایه از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. (Eyal shimoni et al., 2000) ترپنها به طور وسیعی به عنوان ترکیباتی با خواص اسانسی در صنایع بهداشتی و آرایشی و غذایی کاربرد دارند. پینن ها ترکیبات مونوترپنی که بیوسنتز آنها در دنیای گیاهان با متابولیت میانی گرانیل پیروفسفات کاملاً شناخته شده است. (کوشک آبادی، ۱۳۷۹) پینن ها ترکیبات تشکیل دهنده بسیاری از روغن های گیاهی مانند روغن باریجه می باشند. باریجه الئورزینی است که از گیاهی شبیه رازیانه به دست می آید. صمغ به عبارت ئیگر روغن این گیاه منبعی سرشار از بتاپینن می باشد. این پینن می تواند سوبسترای ارزان قیمتی برای تولید ترکیب هم خوانواده خود یعنی آلفا پینن به شمار آید. (Annonymouse 2003) در این تحقیق سعی بر شناسایی و ایزوله کردن میکروارگانیسم هایی است که بتوانند به عنوان بیوکاتالیزور واکنش تبدیل بتا – به آلفا – پینن را انجام دهند. برای این منظور سوش هایی از گیاه باریجه، خاک طبیعی اطراف آن و همچنین صمغ حاصل از گیاه جداسازی شد که بر اساس تفاوتهای مورفولوژیکی از هم تفکیک شدند. بدین ترتیب ۲۴ سویه شناسایی و ایزوله شد و برای انتخاب هر کدام به عنوان بیوکاتالیزور واکنش بیوترانسفورماسیون مذکور، سیستم تست غربال تعریف و در محیط واکنش تک تک آزمایش شدند.