سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریناز محنتی – دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، بخش فیزیک پزشکی. مرک

چکیده:

در جهان امروزی توانمندی صنعتی و علمی کشورها منوط به توانمندی تکنولوژی آنها بوده و فاکتور اصلی اقتدار کشورها محسوب می شود. از جمله دانشهای استرانژیک و حساس روز دنیا در جهت پیشرفت تکنولوژی، بیوتکنولوژی می باشد که همراه با نانو تکنولوژی در قالب تکنولوژی برتر (Hi-tech) ازآنها نامبرده می شود. شگرفترین پیشرفتهای این دانش و فن در عرصه های بیوتکنولوژی شامل: تکنولوژی کشت سلولها (جانوری و گیاهی)، اکولوژی، سیتوژنتیک، زیست شناسی مولکولی، مهندسی بافت و … است. در این مطالعه اصول کشت سلولهای جانوری، شرایط مطلوب آزمایشگاهی، تجهیزات مورد نیاز، و اهم کاربرد این روش در بیوتکنولوژی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در ضمن دو طرح در حال اجرا با استفاده از بیوتکنولوژی کشت سلولهای جانوری با عناوین: ١- اثرات پرتوهای یونیزان برروی کروموزومها بعنوان عناصر دربرگیرنده عامل ژنتیکی، ٢- تغییرات چرخه سلولی بعد از پرتو تابی، در حال پیشرفت است.