سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سید عباس شجاع الساداتی – گروه بیوتکنولوژی،بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ترب
امیر مقصودی –
وحیدرضا قدیریان –

چکیده:

در این مقاله مروری، ضمن ارائه تاریخچه بیوتکنولوژی در سه دوره باستان، کلاسیک و جدید به پیشرفتهای چند دهه گذشته پرداخته می شود. به دنبال آن ارزش تجاری و اقتصادی بیوتکنولوژی به روایت آمار آورده شده است. برابر آمار و ارقام میزان سرمایه گذاری و سود تجاری بیوتکنولوژی به صورت صعودی و با شتاب زیاد در حال افزایش است، به طوریکه در سال ۲۰۰۴ میزان سرمایه گکذاری در این زمینه ۳۰۰ میلیارد دلار و میزان سود بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
بیوتکنولوژی صنعتی در عرصه های مختلف حیات بشری یعنی تولید غذا و افزودنی های غذا، تولید داروهای زیستی نو ترکیب، تولید سوختهای زیستی، ازدیاد برداشت از چاههای نفت به روش میکروبی، گوگرد زدایی، استخراج فلزات ارزشمند از معادن و سایر جنبه ها به طور جدی و تعیین کننده مؤثر واقع شده است.