سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا مرندی – دانشکده فنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

کاربرد وسیع بیوتکنولوژی در محیط زیست خود نشانگر گستره وسیع علم نوین فوق می باشد. آنچه مسلم است استفاده از علومی نظیر بیوتکنولوژی خود می تواند کارائی طبیعت در کاهش آلودگی محیط را با بهینه ترین شرایط نشان دهد. تقابل بین علوم مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی در کاهش عمده آلودگی در محیط های آبی، خاکی و هوا خود می تواند توانایی علوم نوین را در توسعه پایدار نمایان سازد. در این حال و در جهت توسعه پایدار علومی نظیر بیوتکنولوژی سفید در محیط زیست خود انقلابی نوین در کارایی علم فوق و در راستای توسعه پایدار نمایان می سازد. مطالعات حاضر نشان دهنده افزایش بازده اقتصادی محیط زیست در استفاده از بیوتکنولوژی می باشد.
بیوتکنولوژی خود محافظ محیط در جهت توسعه ای پایدار است که در راستای پاکسازی آلاینده های ورودی به محیط با بالاترین بازده بکار می رود. با توجه به کلیه اموری که علم بیوتکنولوژی در خدمت محیط زیست بکار می رود ارزیابی زیست محیطی بر پایه عملکرد بیوتکنولوژی در جهت تکامل توسعه انکار ناپذیر است. ارزیابی بیوتکنولوژی محیط زیست از اصول اولیه توسعه پایدار است که اکنون در بکار گیری علم فوق در کلیه صنایع وابسته الزام شده است. گستره وسیع بیوتکنولوژی در محیط زیست که از نتایج انقلاب سبز می باشد امری اقتصادی ، اجتماعی و محیطی مناسبی را به سوی توسعه پایدار اعلام می دارد که این خود نشان دهنده لزوم توجه به کارایی بیوتکنولوژی محیط زیست در جامعه کنونی است .