سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محسن حسام زاده حجازی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

در قرن حاضر ،رویکرد جدید به محیط زیست، به عنوان بخش مهمی از سرمایه ملی وهمچنین مفهوم توسعه پایدار، از مهمترین دغدغه های بشر می باشد . با توجه به اینکه منابع محیط زیست بخشی از سرزمین می باشد، لذا سرزمین ما فقط بر اثر حمله و تصرف بیگانگان از بین نمی رود و فرهنگ ملی نیز تنها بر اثر نفوذ تمدن بیگانگان مورد تهدید قرار نمی گیرد، بلکه ایرانیان بر اثر بهره برداری غیر اصولی از منابع طبیعی نقش مهمی در نابودی فرهنگ و تمدن خود ایفا می نمایند . بنابر این حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور و اشاعه فرهنگ زیست محیطی وظیفه ملی و دینی هر ایرانی است . در این راستا به کمک علم وفناوری و توان مالی کافی می توان کویر سوزان را به فضایی سبز تبدیل کرد و حفظ و نگهداری آن بستگی به میزان علاقه به طبیعت و همبستگی ملی دارد . بیوتکنولوژی از جمله فناوری هایی است که در آینده نقش بسیار مهمی را در پویایی و تحرک کشور و تداوم رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد . از این رو جه ت روشن شدن اهمیت زیست فناوری در کشور وظیفه خود دانستم ابتدا در باره تعاریف، مفاهیم ، تاریخچه بیوتکنولوژی ، موانع پیشرفت دانش بیوتکنولوژی در ایران و مخالفت های کاربرد آن در بعضی زمینه ها، مطالبی بیان شود . سپس ضمن ارایه راهکارها برای رهایی از نگرانی های مو جود، نسبت به نقش این فناوری در بهبود وضع کشاورزی و منابع طبیعی از جمله احیای مراتع و جنگ لها ، حفظ تنوع گونه های گیاهی و جانوری در مناطق کویری و بیابانی ، تولید متابولیت های ثانویة گیاهی (شامل داروهای گیاهی ) وچشم انداز آن در جهان، مطالبی ارایه خواهد شد.