سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر ایرج مغفوری مقدم – دانشگاه لرستان

چکیده:

سازند تله زنگ یک واحد سنگ چینه ای کربناته می باشد که در حوضه رسوبی لرستان رخنمون دارد. در این مقاله بیوستراتیگرافی سازند تله زنگ در ۷ برش مورد بررسی قرار می گیرد( برش های نمونه، کیالو، ویسیان، چنار، قالبی، دارابی و چنار) در همه برش ها سازند تله زنگ با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند امیران و در زیرسازند کشکان قرار می گیرد. داده های بیوستراتیگرافی بر اساس مجموعه فرامینیفرهای کف زی می باشد. این داده ها سن سازند تله زنگ در برش های ویسیان را پالئوسن میانی تا پسین، برای برش های قالبی، دارابی و چنار اوایل پالئوسن پسین، برای برش چهار زیر پالئوسن میانی تا پسینو برای برش نمونه، پالئوسن پسین تا ائوسن میانی و برای برش کیالو پالئوسن پسین تا ائوسن پیشین را نشان می دهد.