سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصوره السادات سید کریمی – مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بی تردید نانوذرات نقش مهمی در بسیاری از تکنولوژی های آینده دارندو یک جنبه کلیدی از نانوتکنولوژی، توسعه روشهای معتبر و ایمن از نظر محیط زیست، برای سنتز نانو مواد می باشد. میکروارگانیسم های بسیاری شناخته شده اند که می توانند ذرات غیر آلی را به صورت داخل سلولی یا خارج سلولی ایجاد کنند. در این مقاله مروری بر میکروارگانیسم های به کار رفته برای تولید نانوذرات فلزی صورت گرفته و سپس به عنوان یک مطالعه موردی، بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از قارچ ورتیسیلیوم (Verticillium sp) شرح داده می شود. در این فرایند یونهای فلزی توسط قارچ احیا گردیده و نانوذرات فلزی تولید می شوند.