سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام نجفی – استادیار دانشکده کشاورزی
فروغ مرتضایی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محسن فقیهی – ( دانشجوی رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان

چکیده:

استفاده از منابع تجدید شونده در شرایط کمبود منابع در جهت حفظ و گسترش فضای سبز شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . در مناطق خشک و نیمه خشک که منابع آب شیرین محدود و خاک ها از نظر منابع غذایی فقیر هستند، بهره برداری مطلوب از منابع غیرمتعارف آب و کود می تواند در جبران کمبود منابع متعارف بسیار سودمند باشد . پساب فاضلاب شهری و کمپوست زباله های شهری از جمله منابع غیر متعارف می باشند که حجم قابل توجهی را در مناطق پر جمعیت شهری شامل می شوند . اما بهره برداری از این منابع، نیازمند مدیریت خاصی است که در آن توجه به استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی ملحوظ شده باشد (۴) خصوصاً در شرایطی که از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده می شود، آلودگی خاک سطحی با توجه به تماس مستقیم عموم با آن بسیار مهم است . گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.) گیاهی است که ضمن آنکه به عنوان یک گیاه پرچین (Hedge Plant) در پارک ها استفاده می شود، جزء گیاهان دارویی نیز یه شمار می رود( ۱ و۲) این طرح بر اساس این فرضیه طراحی شد که تزریق تدریجی پساب فاضلاب در زیر سطح خاک آغشته کمپوست ( که در کاشت گیاهان پوششی و پرچینی پارک ها به طور متعارف استفاده می شود ) خطرهای آلودگی سطحی را کاهش می دهد .