سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی-آزمایشگاه تحقیقاتی تصف
علی سقط فروش – دانشگاه پیام نور واحد خوی
محمد حسین رسولی فرد –

چکیده:

فرایند لجن فعال در تصفیه بیولوژیکی آبهاب آلوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این بررسی به مطالعه هضم زیستی ترکیبات کینولین، اتیلن گلیکول، اگزالات و استات توسط فرایند لجن فعال تحت شرایط هوازی پرداخته شد و مشخص گردید از میان ترکیبات فوق فقط استات به طور کامل هضم می گردد. سپس به بررسی اثر غلظتهای مختلف یونهای منیزیم، روی، کلسیم، بر روی هضم استات پرداخته شد و مشخض گردید با افزایش غلظت یون منیزیم تا مقدار ۲۵۰ppm عمل ته نشینی به خوبی انجام شده و عمل لخته سازی لجن فعال به سادگی صورت می پذیرد. یوم کلسیم نیز اثر مشابه با یون منیزیم بر روی فرایند لجن فعال از خود نشان می دهد و مشخض گردید در غلظتهای بالاتر از ۱۵۰ppm، یون فلز روی میزان دفع استات کاهش می یابد و از طرفی در غلظتهای کمتر از ۱۰۰ppm هیچ اثر بازدارندگی در فعالیت سیستم لجن فعال مشاهده نمی شود.