سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
وفا محمودی نژاد – کارشناس منابع طبیعی و کارشناس ارشد GIS و سنجش از دور- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
امروزه توسعه بدون توجه به طبیعت موجب بروز خسارات جبران ناپذیری در محیط زیست شده است. گسترش رشد سریع اقتصادی درکشورهای در حال توسعه تاثیر بسیاری بر روی محیط زیست خواهد گذاشت. استفاده از زغال سنگ و نفت و همین طور منابع سوخت های فسیلی کربن دار موجب افزایش احتیاجات انرژی، تولید گازهای گلخانه ای و تغییر اب و هوا و گرم شدن کره زمین می شود. مصرف انرژی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زندگی بشر است. استفاده از انرژی های نو و پاک یکی از راه حلهای متناسب با محیط زیست است. با وجود اینکه هنوز سوختهای بیو نسبت به سوختهای فسیلی هزینه برتر است اما در مقابل دارای مزیتهای همچون اثرات مخرب اندک برمحیط زیست است.زیست توده یا بیومس (Biomass) یک منبع تجدید پذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می‌آید. مواد زیستی شامل موجودات زنده یا بقایای آنها است تجدید بودن این سوختها و علاوه بر این پیاندهای سوء زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف اینگونه سوختها همواره تلاش در پی یافتن سایر گزینه ها را در پی داشته است که یکی از از این موارد انرژی ناشی از بیومس بوده است. بیومس انرژی خورشیدی ذخیره شده مواد الی است که توسط تکنولوژی های خاص خود قابل تسخیر بوده و به اشکال سوخت قابل دسترس است. این تکنولوژیها شامل فرآیندهای ترموشیمیایی، فرآیند بیوشیمیایی و فرآیندهای شیمیایی بوده آنچه که مهم است این است که استفاده از بیومس به عنوان یک منبع انرژی و سوخت دارای پیامدهای زیست محیطی نظیر کاهش آلودگی هوا و کاهش در میزان انتشارات گازهای گلخانه ای و پیامدهای اقتصادی خاص خود می باشد فاکتورها مهم در استفاده از بیومس به عنوان سوخت مهم است انتخاب بهترین تکنولوژی تبدیل بیومس به سوخت بسته به نوع مصرف آن می باشد.