سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شاکری – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی –
اسداله محبوبی –

چکیده:

میدان نفتی بینک در شمال غرب بوشهر در کنار سواحل شمالی خلیج فارس واقع است . این میدان از تاقدیس نامتقارنی به طول ۲۷ و عرض ۱۰ کیلومتر تشکیل شده است به طوری که شیب یال شمالی آن بیشتر از یال جنوبی آن می باشد . سازند سروک در این میدان حدود ۶۰۰ متر ضخامت د اشته و عمدتا از سنگ آهک ، سنگ آهک دولومیتی و بین لایه هایی از آهک رسی تشکیل شده است . مطالعات میکروسکپی ۳۶ مقطع نازک از مغزه ها و ۱۴۴ پلاک از خرده های حفاری در چاه شماره ۴ بینک منجر به شناسایی ۵ زون زیستی ۲۱ Rudist ) 24 ( ، Favusella Washitensis occurrence ) 23 ( ، Trocholina-Orbitolina ass. ) Nezzazata- Alveolinid ) 25 ( ، debris و Oligostegina Facies ) 26 ) ( شده است . براساس محدودهسنی بیوزون های مذکور برای سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه سن آلبین بالایی – سنومانین بالایی پیشنهاد می گردد . قابل ذکر است که بیوزون ۲۱ در چاه شماره ۴ بینک برای اولین بار گزارش می شود