سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یزدان آریازند – دانشجوی سال چهارم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
هدیه جهانبخت – استادیار بخش ژنتیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

بیو تکنولوژی به معنی استفاده از سیستمهای زنده یا مشتقات آنها به منظور ساخت و تولید محصولات و بکار گیری آنها میباشد . روند رو به گسترش جمعیت جهان و کاهش ذخائر و منابع، ضرورت بهره گیری از کلیه تکنیکهای مدرن بیوتکنولوژی بمنظور حفظ و توسعه تولیدات کشاورزی و دامی را بعنوان مهمترین موضوع تامین نیاز روزافزون جمعیت جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه را فراهم نموده است . هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک به روش مرور بر منابع جاپی و الکترونیکی و بررسی نظرات متخصصین و معرفی فعالیتهای سازمانها و نهادهای مرتبط با سلامت انسان،حیوان و حفظ محیط ز یست در رابطه با بیوتکنولوژی با تاکید بر مزیتهای آن چون : تولید مثل، هورمونهای نو ترکیب،تعدیل ایمنی و افزایش تولید از بک سو و نگرانیهای جدی در زمینه جنبه های اخلاقی،عواقب اجتماعی صنایع غذایی، بازسازی صنعت لبنیات بر محیط زیست،اثر بر سلامت حیوانات و امنیت صنایع غذایی از سوی دیگر است . توجه جدی و همه جانبه بر این جنبه ها ضرورت اجتناب ناپذیر بهره گیری از این تکنولوژی در زندگی در عصر حاضر است