سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مصطفی حمایت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسی نقش علم جغرافیا در آمایش سرزمین می پردازد . هدف آن تعیین درجه اهمیت نقش جغرافیا در مسائل مربوط به آمایش سرزمین است، که متاسفانه در امر برنامه ریزی آمایش سرزمین کمتر به آن توجه شده است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این مطالعه نقش پایه ای جغرافیا در امر برنامه ریزی آمایش سرزمین و ارتباط ذاتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و به آمایش به عنوان یک فن در راستای اجرای تحلیل های جغرافیایی نگریسته میشود تا به عنوان یک علم. آنچه نگارندگان را بر آن داشته تا به کنکاش در زمینه مساله مورد نظر یعنی نقش علم جغرافیا در آمایش سرزمین بپردازند، روشن کردن نقش غیرقابل انکار علم جغرافیا و جغرافیدانان در سازماندهی فضای سرزمین است. از همه مهمتر اینکه بتوان به یک تحلیل درست و روشن از این امر دست یافت.