سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
مسعود طبری – دانشیارگروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
جهانگرد محمدی – دانشیارگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه

چکیده:

اکثر فعالیت های انجام شده با آب منجر به تولید فاضلاب می شود که می تواند به عنوان آب مورد نیاز پارک های شهری و جنگلی حاشیه شهرها و مجتمع های صنعتی در جهت توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا به کار رود . فاضلاب غیر از تامین آب گیاهان، به عنوان منبعی سرشار از مواد مغذی نیز به حساب می آید . شواهد نشان می دهد که فاضلاب و لجن تولید شده از آن در چین و برخی کشورهای آسیایی از زمان های دور به عنوان یک منبع کودی به منظور حاصلخیز نمودن خاک و افزایش تولیدات گیاهی استفاده می شده است . تحقیق حاضر، تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری را بر تجمع عناصر تغذیه ای برگ درختان اقاقیا و بستر خاک تحت کشت آن در یک فضای سبز شهری نشان می دهد .