سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان مقصودی – گروه صنعتی صفا کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی
اشکان توکلی نائینی – کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی
عماد زارعان – فوق لیسانس، مهندسی مکانیک
شاهین مباشرزاده – فوق لیسانس، مهندسی متالورژی

چکیده:

خطوط لوله نفت به کار گرفته در زیر زمین نقش بسیار مهمی در امنیت و تأمین انرژی در سطح جهان ایفاء میکنند. با این حال در طی مراحل نصب و بهره برداری از این خطوط لوله عوامل نامطلوبی وجود دارد که بر تولید و انتقال نفت از طریق این خطوط لوله تأثیر منفی میگذارد که از جمله آنها خوردگی میباشد. فعالیت میکروارگانیسمها، بار وارد شده به خط لوله و حوادث طبیعی را میتوان از مهمترین عواملی که منجر به افزایش شدت خوردگی در خطوط لوله می شو ند برشمرد. در حقیقت تمامی این فاکتورهای نامطلوب به نوعی منجر به کاهش طول عمر و استحکام باقیمانده خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی می شوند. مطمئناً به منظور جلوگیری از این امر و همچنین اجرای اقدامات موثر بازدارنده نیا ز به آگاهی و آشنایی دقیق از روشهای پیش بینی طول عمر و استحکام باقیمانده خطوط لوله میباشد. در این مقاله سعی شده که مهمترین و پرکاربردترین این روشها مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.