سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رنجبر – کارشناس ارشد هوافضا ( آیرودینامیک ) دانشگاه هوایی شهید ستاری – دانشکده م
امرالله مرادی – کارشناس ارشد هوافضا ( آیرودینامیک ) دانشگاه هوایی شهید ستاری – دانشکده م

چکیده:

تأثیر تغییرات باد بر روی هواپیما با واژه » ویندشیر « تعریف می شود . درویندشیرهای قوی در مقایسه با حالت استاندارد خلبان به اطلاعات اضافی احتیاج دارد تا توانایی یک عکس العمل مناسب برای پرواز موفقیت آمیز را داشته باشد . بادر نظر گرفتن این نکات بررسی تاثیرات ویندشیر بر هواپیما از طریق وارد کردن مولفه های مربوط به آن در معادلات پروازی در شرایط مختلف پروازی مدنظر قرار دارد . لذا به منظورارتقاء ایمنی پرواز بایستی اطلاعات در مورد تأثیرات ویندشیر افزایش یابد و به یک مدل ساده مهندسی منتقل شود . مهمترین هدف این است که این نتایج بصورت راهنمایی های مناسب برای خلبان تبدیل شود