سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی مروت نشان – ارشناسی ارشد
حدیثه ترکمن – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار، دانشگاه بیرجند

چکیده:
کم آبیاری، انتخاب یک استراتژی بهینه و برتر برای استفاده از آب تحت شرایط کمبود و یا بالا بودن قیمت آب است. کم آبیاری، یک روش یا یک سیستم آبیاری نیست بلکه یک نوع مدیریت کارا و پویای بهره برداری به شمار میرود که اثرات ویژهای در مدیریت منابع آب، استحصال آب، انتقال و مصرف آب و نهایتاً در اقتصاد کشاورزی( افزایش عملکرد و یا سود خالص به ازای واحد آب مصرفی) دارد. در مقاله حاضر به تعریف و اهداف کم آبیاری و روشهای اعمال آن و همچنین برنامه ریزی و بهینه سازی این روش مدیریتی پرداخته میشود.