سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قبیتی حسب – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالو
علیرضا بدیهی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

درتحقیق حاضر پودر سرامیک مغناطیسی هگزافریت استرانسیم درابعاد نانومتری به روش سل – ژل خوداحتراقی تهیه شد . دونمونه ژل نیترات – سیترات از نیتراتهای آهن و استرانسیم بعلاوه
اسیدسیتریک ( وتری متیل آمین بعنوان خنثی کننده محلول ) بانسبتهای مولی مشخص مهیا گردیدکه دریکی ازآنها سورفکتانت کاتیونی ان دسیل تری متیل آمونیوم تعیین فازها، اندازه دانه و مورفولوژی پودرهای حاصل باتکنیکهای FTIR ، XRD و SEM مورد بررسی قرارگرفت . نتایج حاکی ازکاهش دمای تشکیل واندازه دانه پودرهگزافریت استرانسیم تک فاز با افزودن سورفکتانت بود.