سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد،گرایش جوشکاری دانشکده مهندسی مو
احمدعلی آماده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران دانشیار دانشکده مهندس
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
فرخ آذری – لیسانس، ماشین آلات صنعتی

چکیده:

در این تحقیق، جهت بررسی تأثیر افزایش مقادیر عنصر منگنز (Mn) سیم جوش، در حضور و عدم حضور عناصر کروم (Cr) و مولیبدن (Mo) بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش، پنج نوع سیم جوش، حاوی مقادیر مختلف عناصر ذکر شده انتخاب شده و جوشکاری در شرایط عملی تولید لوله های اسپیرال انتقال گاز بر روی لوله ای از جنس فولاد X70 و به ضخامت ۱۹/۸mm تحت الزامات کیفی استانداردهای IPS,API 5L انجام گردید. نتایج حاصل از آزمونهای متالوگرافی به وسیله میکروسکوپ نوری و SEM بیانگر افزایش مقدار و ریزدانگی فریت سوزنی در ازاء کاهش مقدار فریت اولیه و فریت مرزدانهای، با افزایش مقدار منگنز در فلز جوش میباشد. نتایج آزمونهای مکانیکی، بیانگر تاثیر مثبت افزایش منگنز بر استحکام، سختی و چقرمگی فلز جوش میباشد; ازطرفی افزایش Mo، ایجاد قابل توجهی فریت سوزنی در ریزساختار فلز جوش کرده و به طور قابل ملاحظهای موجب افزایش چقرمگی فلز جوش میشود. همچنین افزودن عنصر Cr تا ۰/۴۸ درصد نیز در ساختار، موجب افزایش فریت سوزنی شده و خواص مکانیکی فلز جوش را بهبود میبخشد.