سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو
نازیلا ابراهیمی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو

چکیده:

با بکارگیری یک مدل هفت درجه آزادی خودرو و خطی سازی آن به روش اغتشاشات کوچک، مشخصه های خطی یک خودرو در دو حالت محرک جلو و محرک عقب مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض یکی بودن خواص جرمی و اینرسی برای دو حالت و اعمال ورودیهای زاویه غربیلک فرمان، حول نقاط مختلف عملکرد، فرکانسها و میراییهای مودال خودرو مقایسه گردیده اند. نتایج بیانگر آن است که تغییر محل اعمال نیروی رانش سبب بروز تفاوت در میزان فرکانسها و میراییها و در نتیجه رفتار خودرو گردیده است. این تفاوتها با افزایش سرعت و نیز حرکت بر روی شیب تشدید می گردد.